Pomiary podłoża

Przed rozpoczęciem prac parkieciarskich na danym obiekcie przeprowadzamy następujące badania:

1/ Pomiar wilgotności posadzki CM

2/ Pomiar wytrzymałości podłoża na tzw. "ścinanie" parkietu. Za pomocą specjalistycznych przyrządów przeprowadzamy symulację zrywania parkietu. Uzyskany wynik stanowi solidną podstawę do wybrania odpowiedniego gruntu oraz kleju.

3/ Pomiar twardości powierzcniowej podłoża.

Nasze staranne badania powodują,że nie popełniamy błędów przy doborze odpowiedniej chemii budowlanej.

Pracujemy zgodnie z niemieckim standardami niemieckiej  firmy WAKOL - jednego z czołowych producentów chemii parkieciarskiej. Przed każdym montażem konsultujemy dobór gruntów oraz kleju w zależności od uzyskanych wyników pomiarów.